2006, 27. až 29. apríla

Účastníci

MenoPriezvisko
PavolDubovský
IgorKudzej
MichalMaturkanič
MichalVadila
ŠtefanGojdič
MichalMráz
JánSvitič
ŠtefanParimucha
MartinPauco
VeronikaSičáková

Program

Správa

Vihorlatská hvezdáreň v Humennom usporiadala na Astronomickom observatóriu v Kolonickom sedle druhý ročník odborného semináru KOLOFOTA. Názov mierne naznačuje, že tematicky bol zameraný na metódy detekcie hviezdnych objektov a ich zaznamenávanie na rôzne médiá. Pôvodná myšlienka bola urobiť akciu pre amatérskych astrofotografov. Seminár sa však nakoniec vyprofiloval trochu odbornejšie. Venoval sa predovšetkým metódam fotometrie premenných hviezd a možnostiam, ktoré v tomto smere poskytuje Astronomické observatórium na Kolonickom sedle (ďalej AO).

Seminár sa konal v dňoch 27. až 29. apríla 2006. Zúčastnili sa ho hvezdári z organizátorskej hvezdárne, z Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach a z miestnych organizácií Slovenského zväzu astronómov amatérov v Humennom a v Snine.

V úvodnom príspevku riaditeľ Vihorlatskej hvezdárne Igor Kudzej podal správu o príprave Vihorlatského národného teleskopu (VNT) na fotoelektrickú fotometriu. Dvojkanálový fotoelektrický fotometer je už namontovaný na metrovom ďalekohľade. Robia sa posledné úpravy pred spustením do prevádzky.

V ďalších dvoch príspevkoch sa Michal Vadila zdokumentoval vývoj záznamových médií na AO v nedávnej minulosti. Spomenul prácu s rôznymi upravenými webkamerami, ktoré mali slúžiť na pointáciu VNT a predviedol aj posledný model, ktorý už spĺňa všetky kritériá. VNT bude počas fotoelektrickej fotometrie autopointovaný touto upravenou kamerou umiestenou priamo na mieste okuláru fotometra.

Štefan Gojdič predviedol možnosti amatérskej výroby príslušenstva k astrofotografii. V praxi ukázal vlastnú paralaktickú montáž s autopointáciou, ktorú následne v noci využil na snímkovanie aktuálnej kométy 73P/Schwassmann-Wachmann. Okrem toho priniesol aj svoj čerstvý výrobok – vysokosvetelný zrkadlový ďalekohľad Newton/Cassegrain. Priemer hlavného zrkadla je 200 mm a jeho ohnisková vzdialenosť 750 mm.

Štefan Parimucha mal skvelú prednášku o spracovaní fotometrických dát z CCD kamier. Predviedol aj svoj vlastný softvérový produkt – program YAPP. Tento program je špeciálne zameraný na spracovávanie dlhých fotometrických radov. Spája v sebe výhody iných programov zameraných na spracovanie CCD obrázkov a poskytuje väčší užívateľský komfort a rýchlosť. Program je v pokročilom štádiu vývoja a pracuje pod operačným systémom Linux.

V záverečnom bloku vystúpil nový stály pozorovateľ na AO Pavol A. Dubovský. Najprv podal správu o prvých výsledkoch CCD fotometrie na AO. Počas apríla 2006 získal 8 časov miním zákrytových dvojhviezd a 4 noci boli venované kataklizmatickej premennej V844 Her, ktorej vzplanutie najprv vizuálne sám odhalil. V druhom príspevku predstavil ďalekohľad Chermelin, ktorý so sebou priviezol z oravského Podbiela.

Záver seminára bol venovaný diskusii o koncepcii pozorovacieho komplexu na AO. Je jasné, že metrový VNT sa bude venovať dvojkanálovej fotoelektrickej fotometrii – zaznamenávaniu rýchlych fotometrických javov s malou amplitúdou. Okrem VNT sa však na AO nachádza množstvo inej kvalitnej a výkonnej optiky. Sú tu tri 30 cm reflektory, jeden 28 cm, jeden 26,5 cm, dva 20 cm, jeden 15 cm Cassegrain a tiež 15 cm Lichtenckneckerov refraktor so skvelou optikou. Práve na tomto poslednom prístroji sa robia prvé CCD merania na AO.

Seminár mal nielen teoretickú časť. Účastníkom prialo aj počasie. Obidve noci sa využili na praktické pozorovania.

Seminár KOLOFOTA teda urobil prierez toho, čo sa na Astronomickom observatóriu v Kolonickom sedle vybudovalo do dnešného dňa. O rok uvidíme, čo zo smelých plánov sa podarilo splniť.

Pavol A. Dubovský


Superhrby sú typickým prejavom na svetelnej krivke trpasličích nov typu SU UMa počas supervzplanutia. Tieto štyri predviedla V844 Her počas Kolofoty. Pozorované cez Lichtenckneckerov refraktor priemeru 150 mm a CCD kameru Meade DSI Pro.