Miesto konania

Typickou lokalitou pre seminár Kolofota je Astronomické observatórium na Kolonickom sedle.

V hvezdárni poskytujeme všetku potrebnú infraštruktúru pre konanie seminára. V prvom rade je k dispozícii niekoľko ďalekohľadov na vizuálne aj CCD pozorovania. Aktualizovaný zoznam nájdete na stránke Vihorlatskej hvezdárne.

Obloha nad observatóriom v Kolonici je známa ako jedno z najtmavších miest na Slovensku. Seeing nie je výnimočný. Typická hodnota je medzi 2 a 3 oblúkovými sekundami. Celkový čas pozorovania je možné vyhodnotiť pomocou nasledujúcich grafov. Ukazujú využitý pozorovací čas v hodinách a tiež počet svetelných kriviek zozbieraných prístrojmi na observatóriu. Prvý parameter nám hovorí niečo o podmienkach na pozorovanie, druhý o efektivite využitia prístrojového vybavenia. Štatistiky od roku 2006 sú znázornené na obrázku vľavo. Pre účastníkov, ktorí by radi využili pobyt na observatóriuna zhotovenie vlastných fotografií je dôležitejší obrázok vpravo. Dokazuje zvyčajne dobré poveternostné podmienky počas letného a jesenného obdobia.

V jednoduchých izbách v budove planetária môže bývať okolo 20 osôb. Sálu planetária je možné využiť na prednášky. Používa sa však aj budova s názvom “Pub”. Rýchle internetové pripojenie je dostupné na celom území hvezdárne.

Stravu pre účastníkov zabezpečuje regionálna cateringová spoločnosť.