O podujatí

Kolofota je stretnutie o metódach detekcie v astronómii. Tak znie oficiálne zameranie seminára, ktorý každoročne organizuje Vihorlatská hvezdáreň na Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle pre astronómov amatérov aj pracovníkov hvezdární na Slovensku a v okolitých krajinách. Menej sofistikovane sa dá názov Kolofota rozšifrovať, ako všetko čo sa točí okolo fotografie.

V roku 2023 čaká seminár výrazné rozšírenie. Stane sa súčasťou implementácie projektu „Cez
Poloniny ku hviezdam“ podporeného v rámci výzvy Ministerstva životného prostredia so zameraním na rozvojové projekty transformácie regiónu NP Poloniny. Tradičný trojdňový seminár bude doplnený o astrofotografický tábor, čím sa podujatie predĺži na celý týždeň. Pôjde teda o neformálne stretnutie astrofotografov, na ktorom budú vykonávať praktické fotografovanie, spracovanie snímok a vymieňať si skúsenosti. Odborný seminár zostane zachovaný. Uskutoční sa v závere zrazu.

Organizačne budú Zraz zabezpečovať pracovníci Vihorlatskej hvezdárne pod vedením manažéra pre astrofotografiu Roberta Adama, ktorý je na hvezdárni najlepší odborník v tejto oblasti.

Vďaka uvedenému projektu sa výrazne vylepší aj infraštruktúrna vybavenosť observatória pre účely astrofotografie.

Prístroj vyhradený na astrofotografiu. Astronomický ďalekohľad optického systému Newton
priemeru 40cm na montáži 10 Micron Mount GM 3000 HPS GoToAko detektor sa bude používať veľkoformátová CMOS kamera MII C4-16000.
Originálny nákres pavilónu astrofotografie, podľa ktorého bol vytvorený stavebný projekt