2023 9. až 15. októbra

Vďaka implementácii projektu „Cez Poloniny ku hviezdam“ podporeného v rámci výzvy Ministerstva životného prostredia so zameraním na rozvojové projekty transformácie regiónu NP Poloniny, sa seminár Kolofota konal v novom formáte. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom ako hlavný organizátor ho zorganizovala v dňoch 9. až 15. 10. 2023 na Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle. Nový formát spočíval v tom, že tradičný trojdňový seminár bol doplnený o astrofotografický tábor, čím sa podujatie predĺžilo na celý týždeň. Zámer organizátorov bol poskytnúť pozorovací čas pre skupinu pokročilých fotografov pod kvalitnou kolonickou oblohou a pritom im dať dostatok času na pokojnú prípravu a vzájomné diskusie.

Pri povrchnom hodnotení by sa dalo povedať, že zámer vôbec nevyšiel. Počasie bolo na pozorovanie úplne nevhodné, účastníci sa schádzali len pomaly, nakoniec sa dosiahol počet 13, čo je menej ako maximálna kapacita 20 osôb. Pri pohľade zvnútra to však vyzeralo ináč. Bolo úžasné sledovať ako interagovali ľudia so spoločným záujmom, ale pritom na rôznych úrovniach ovládania „remesla“ astronomickej fotografie. Tí pokročilejší spontánne zorganizovali rýchlokurz pre začiatočníčku Lýdiu Ostradickú z Hvezdárne a planetária M. R. Štefánika v Hlohovci. Nedostatok reálnej oblohy nahradili diskusie o metodike pozorovaní a spracovaní dát. Pre hlavného pozorovateľa na Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle, Pavla Dubovského, bolo potešením stretnúť Dušana Poizla. Ten sa totiž priznal, že prispieva do vývoja ovládačov INDI. To vyvolalo diskusiu o spôsoboch ako automatizovať spektroskopické pozorovania. Sám P. Dubovský prakticky predviedol ako sa pre astrofotografov dôverne známe programy CCD Ciel a EKOS používajú na riadenie fotometrických a spektroskopických pozorovaní na AO na kolonickom sedle.

V závere zrazu sa uskutočnil seminár tak, ako bývalo zvykom. Podrobný program je na stránke podujatia kolofota.astrokolonica.sk. Neuskutočnila sa prednáška Róberta Barsu o využití umelej inteligencie v astrofotografii, pretože autor sa nemohol zúčastniť. Zato účastníci konferencie Kolos v závere októbra o tento príspevok neprídu. Robert sa už prihlásil do programu. Zo zrealizovaných príspevkov spomenieme dve prednášky Karela Kolomazníka. Jedna bola o širokouhlej fotografii cez DSLR fotoaparát, druhá o fotografovaní astrofotografom umiestneným na AO na Kolonickom sedle. Dušan Poizl predstavil svoj vlastný program Tenmon, čo je sofistikovaný prehliadač obrázkov formátu fits a xisf.

Kolofota prebiehala paralelne so záverečnou konferenciou iného projektu Vihorlatskej hvezdárne – Karpatská hviezdna dráha. V piatok dopoludnia bol program spoločný. Astrofotografovia tak mali možnosť sledovať zaujímavé prednášky s témou svetelného znečistenia. Zoltán Kalláth je profesorom na Katolíckej univerzite v Egeri a Univerzite Eötvösa Loránda v Szombathely. Dlhodobo sa zaoberá problematikou svetelného znečistenia a merania jasu nočnej oblohy. Hlavnou myšlienkou jeho príspevku bola zásadná zmena stratégie pozemných meraní. Tradičné merania pomocou širokopásmových SQM meračov nedokážu poskytnúť informáciu o pôvode svetla prichádzajúceho z oblohy (airglow, mliečna cesta, umelé svetlo, odraz od oblakov…). Prof. Kalláth vo svojich prácach (DOI: 10.1016/j.jqsrt.2020.107162) navrhuje spektroskopické merania v optickej oblasti, pričom ako jednotku toku používa tzv. „dark sky unit“, ktorá sa dá v jednotkách SI vyjadriť ako nW/m2/sr/nm. Na základe takýchto spektier potom možno kalibrovať širokouhlé digitálne fotoaparáty a s nimi vykonávať merania v rôznych miestach. Účastníkov Kolofoty potešil aj príspevok Tomáša Slovinského, aj keď len prostredníctvom internetu.

Premiérový zraz astrofotografov zanechal teda nakoniec dobrý dojem. Malá účasť súvisí nielen so zlým počasím, ale aj s nebývalým množstvom astronomických podujatí na Slovensku, ktoré sa konali v septembri a októbri. Projektový tím projektu Cez Poloniny ku hviezdam situáciu vyhodnotí a pripraví nepochybne rozumné riešenie.

Mgr. Róbert Adam

manažér pre astrofotografiu v projekte Cez Poloniny ku hviezdam, odborný pracovník Vihorlatskej hvezdárne.

Spoločná fotografia počas prednášok v planetáriu

Róbert Adam školí mladého kolegu Adama Mariniča pri jeho montáži HEQ5. Prizerá sa Dušan Poizl.

Riadiaca miestnosť AO na Kolonickom sedle obsadená astrofotografmi. (R. Adam, D. Poizl)

Napriek nepriaznivému počasiu sa podarilo urobiť aj zopár fotografií. Toto je M42 Adama Mariniča.

Program seminára sa naplnil až po príchode prvých účastníkov na miesto konania. Účastníci dostali aj možnosť zhliadnuť niektoré prednášky paralelne prebiehajúcej záverečnej konferencie projektu Karpatská hviezdna dráha.

Nasleduje pozvánka na prvý ročník podujatia v novom formáte ako zraz astrofotografov.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *